Tìm kiếm
Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức UBND phường Phú Hội
Ngày cập nhật 10/09/2012

Nhằm bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của UBND phường Phú Hội đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phường có tác phong, trình độ, cách giao tiếp ứng xử, lối sống văn hoá lành mạnh, văn minh… trong hoạt động công vụ phù hợp với công cuộc cải cách hành chính, đổi mới phương thức hoạt động và hiện đại hóa công sở của cơ quan; thể hiện tác phong của người cán bộ, công chức “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, ngày 29/8/2012, UBND phường đã có Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của cán bộ công chức UBND phường Phú Hội.

Quy chế bao gồm 6 chương và 29 điều quy định về chế độ làm việc, chế độ ra, vào trụ sở cơ quan, trang phục, lễ phục, các chuẩn mực xử sự giao tiếp trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ xã hội, việc bài trí trụ sở của cơ quan UBND phường Phú Hội, tổ chức các ngày lễ, các hoạt động phong trào... nhằm mục tiêu không ngừng nâng cao kỹ năng công vụ, đạo đức công vụ, văn hoá công vụ của cán bộ, công chức UBND phường.

Việc ban hành quy chế này sẽ tạo môi trường văn hoá, văn minh, hiện đại công sở; phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó, trách nhiệm cao của mỗi một thành viên cơ quan trong các mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao tính uy nghiêm của trụ sở cơ quan UBND phường Phú Hội đồng thời công khai các hoạt động công vụ và quan hệ xã hội của cán bộ, công chức phường; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời là căn cứ để giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, công chức và hướng tới mục tiêu: làm việc theo kế hoạch; giải quyết công việc theo quy trình; điều hành theo quy chế.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Mạnh Cường
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 161