Tìm kiếm
Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND phường Phú Hội
Ngày cập nhật 19/09/2012

     Để phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức phường Phú Hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức thực sự là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân, ngày 05/9/2012, UBND phường Phú Hội đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND quy định việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của UBND phường Phú Hội.

       Quy chế bao gồm 4 chương và 34 điều quy định việc thực hiện dân chủ ở UBND phường Phú Hội. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ là nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCC phải gắn với việc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể quần chúng trong cơ quan như Mặt trận, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi. Việc thực hiện dân chủ phải trên cơ sở tuân thủ theo chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và những quy định khác của cấp trên, nội qui, quy chế của cơ quan. Đi đôi với phát huy dân chủ, đồng thời phải kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng sơ hở trong các quy định của Nhà nước, cố tình vi phạm nguyên tắc tổ chức, kỷ cương, kỷ luật Đảng, Hiến pháp và pháp luật Nhà nước.

     Việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm tạo điều kiện để các cán bộ công chức đư­ợc biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ công chức đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của ng­ười Lãnh đạo cơ quan đối với cán bộ công chức và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể của cơ quan hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho cán bộ công chức.

 
Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 138