Tìm kiếm
Liên kết website
UBND phường Thông báo về việc niêm yết công khai Quy chế quản lý Quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 25/03/2021

Thực hiện Công văn số 522/QLĐT-QH ngày 18/3/2021 của phòng Quản lý Đô thị Thành phố; UBND phường thông báo niêm yết công khai đến nhân dân trên địa bàn phường các thông tin như sau:

- Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy chế quản lý Quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và Quy chế kèm theo;

- Địa điểm niêm yết tại Trụ sở HĐND-UBND phường Phú Hội (số 03 Tôn Đức Thắng) và truy cập vào trang thông tin điện tử của phường: Phuhoi.thuathienhue.gov.vn

- Thời gian tổ chức thông báo, niêm yết việc công bố là 30 ngày, kể từ ngày thông báo.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 130