Tìm kiếm

 

Liên kết website
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ HỘI (Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024)
Ngày cập nhật 12/03/2024

(Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024)

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

66

63

35

27

1

3

3

0

1

Chứng thực

4

4

4

0

0

0

0

0

2

Đất đai (Cấp huyện)

1

0

0

0

0

1

1

0

3

Hộ tịch

61

59

31

27

1

2

2

0

 

Khánh Trang
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 896.738
Truy cập hiện tại 1.091