Tìm kiếm

 

Liên kết website
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG PHÚ HỘI (Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 30/4/2024)
Ngày cập nhật 20/05/2024

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

140

136

43

93

0

4

4

0

1

Chứng thực

75

75

0

75

0

0

0

0

2

Đất đai (Cấp huyện)

5

1

1

0

0

4

4

0

3

Hộ tịch

60

60

42

18

0

0

0

0

 

Khánh Trang
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 942.204
Truy cập hiện tại 3.778