Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Ngày cập nhật 20/11/2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo Quyết định này, có 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

Stt

Tên thủ tục

hành chính

Thời gian giải quyết

Địa điểm

thực hiện

Phí (lệ phí)

Căn cứ pháp lý

01

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

10 ngày làm việc

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường, thị trấn

 

Không

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

- Quyết định 967/QĐ-BTC ngày 25/6/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

 

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng UBND phường
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 59