Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc Phê duyệtquy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội
Ngày cập nhật 26/08/2021

UBND tỉnh Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi, bổ sung)

Ngày 02 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc Phê duyệtquy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã, UBND cấp huyện và các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (sửa đổi, bổ sung)

Theo Quyết định này, có 19 quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã (06), UBND cấp huyện (10) và các cơ quan cấp tỉnh (03) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tải Quyết định số1901/QĐ-UBND tại đây.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 128