Tìm kiếm

 

Liên kết website
Kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại Quý I năm 2022
Ngày cập nhật 10/10/2022

Thực hiện Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hanh Quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

Trong Quý 1 năm 2022, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND phường Phú Hội:

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 459 hồ sơ (thuộc các lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Chứng thực, Đất đai, Hộ tịch)

- Tiến hành khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC: 150 phiếu.

Cụ thể như sau:

1/ Nơi tiếp đón:

+ Rất hài lòng: 146 phiếu

+ Hài lòng: 4 phiếu

+ Không hài lòng: 0 phiếu

2/ Thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC:

+ Rất hài lòng: 146 phiếu

+ Hài lòng: 4 phiếu

+ Không hài lòng: 0 phiếu

3/ Thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC:

+ Rất hài lòng: 146 phiếu

+ Hài lòng: 4 phiếu

+ Không hài lòng: 0 phiếu

4/ Thời gian xử lý:

+ Đúng hẹn: 147 phiếu

+ Chậm hẹn nhưng chấp nhận được: 3 phiếu

+ Không đúng hẹn: 0 phiếu

5/ Hồ sơ thủ tục hành chính:

+ Đơn giản: 150 phiếu

+ Cần giảm giấy tờ: 0 phiếu

+ Phức tạp: 0 phiếu

UBND phường Phú Hội thông báo công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại để cá nhân và tổ chức biết, nhằm tham gia đóng góp ý kiến để cán bộ, công chức nâng cao chất lượng phục vụ khi đến giao dịch TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường./.

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 1.194