Tìm kiếm

 

Liên kết website
Phường Phú Hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2013
Ngày cập nhật 25/01/2013

Ngày 21/1/2013, UBND Phường Phú Hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường Chủ tịch UBND Phường chủ trì hội nghị.

Năm 2012, KT-XH tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự điều hành của  UBND Phường, sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể địa phương, doanh nghiệp, sự đồng thuận của quần chúng nhân dân, KT-XH Phường nhà đã đạt được kết quả khá toàn diện.
 
Tại hội nghị, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Phường đã trao đổi làm rõ thêm kết quả nổi bật trong KT-XH năm 2012 của địa phương, tập trung phân tích những hạn chế, tồn đọng, từ đó đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2013.
 
Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, UBND Phường yêu cầu các ban nghành đoàn thể, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố chỉ đạo, điều hành, tổ chức tập trung thực hiện mục tiêu tăng cường quản lý đi đôi với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện tốt năm đô thị. Tạo điều kiện phát triễn mạnh các hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại trên địa bàn. Bảo đảm chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng anh ninh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phòng - chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước -  Bí thư Đảng ủy  ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của UBND Phường, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại năm 2012… Đồng chí chỉ đạo, năm 2013 UBND Phường cần tiếp tục phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt các chính sách đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên cho nhiệm vụ chính trị quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng nhanh gọn…

Tại hội nghị cũng đã tổ chức ký giao ước thi đua năm 2013 và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2012

 


 

HQVU
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 787