Tìm kiếm

 

Liên kết website
Phường Phú Hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi )
Ngày cập nhật 06/03/2013
Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường phát biểu khai mạc Hội nghị

       Sáng ngày 04/03/2013, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Phú Hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi ) dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Phước – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường. Tham dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN phường, các đồng chí trưởng các đoàn thể phường, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban CTMT 16 tổ dân phố và toàn thể các cán bộ, công chức phường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: Qua gần 10 năm thực hiện, Luật đất đai năm 2003 đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, đồng thời cũng phát sinh những hạn chế, bất cập như: Pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan đến đất đai quy định còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn; có quá nhiều văn bản hướng dẫn dưới luật; quyền định đoạt của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất chưa được quy định đầy đủ; các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất còn chưa phù hợp; chính sách tài chính đất đai còn bất cập, định giá đất chưa sát với thị trường; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế... Đây là một đạo Luật có liên quan đến nhiều đối tượng đặt biệt là liên quan thực tế đến quyền lợi, nghĩa vụ của người dân vì vậy rất mong nhận được sự góp ý của toàn thể nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và quán triệt Công văn số 692-CV/TU của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 25/KH-UBND của UBND tỉnh, Công điện số 04/CĐ-CT ngày 28/02/2013 và Công văn số 316/UBND-NĐ ngày 26/2/2013 của UBND Thành phố về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo tóm tắt những nội dung thay đổi sửa đổi Luật Đất Đai 2003.

Dự án Luật đất đai (sửa đổi) lần này dự kiến có 14 chương, 190 điều, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. so với Luật hiện hành thì có 21 điều giữ nguyên, 101 điều sửa đổi, bổ sung, 68 điều bổ sung mới.

Các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị sẽ được công chức địa chính tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/03/2013 theo quy định.

Một số hình ảnh đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

 
 
 
 
 

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 120