Tìm kiếm

 

Liên kết website
Đảng bộ phường Phú Hội tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương sáu cho cán bộ, đảng viên của phường.
Ngày cập nhật 13/03/2013
Đ/c Nguyễn Phước - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 16/01/2013 của Thành ủy, ngày 12/03/2013, Đảng bộ phường Phú Hội đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu cho toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.
Vào buổi sáng các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Quang Dũng – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ trình bày những nội dung cơ bản và tinh thần chuyên đề: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và Kết luận về đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiểu quả doanh nghiệp nhà nước”.
Đ/c Lê Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày chuyên đề về đất đai và doanh nghiệp nhà nước.
 
Buổi chiều hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Xuân Hòa – UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đại 02 nội dung gồm Nghị quyết về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và Kết luận về đề án “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.
Đ/c Nguyễn Xuân Hòa - UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày nội dung chuyên đề về phát triển khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo.
 
Với tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc, nắm chắc những nội cơ bản của Nghị quyết, đặc bịêt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó xây dựng chương trình hành động, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác; tham gia tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 145