Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND Phường Phú Hội tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2012
Ngày cập nhật 02/01/2013

Ngày 20/12, UBND Phường Phú Hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013./

 Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND Phường năm 2012 nêu rõ: Trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính, kinh tế, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Phường, sự chỉ đạo điều hành của UBND Phường và Chủ tịch UBND Phường, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng toàn Phường đã đạt được nhiều kết quả. Để nâng cao hiệu lực quản lý chỉ đạo điều hành của UBND Phường, trên cơ sở phân công gắn với phân quyền theo quy định, UBND Phường đã giữ vững nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Đồng thời tập trung chỉ đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò tham mưu của các cán bộ công chức, trong đó đề cao vai trò thủ trưởng, cụ thể như việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị, chỉ đạo hệ thống hoá bảng biểu theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng tháng, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn Phường.

Cùng đó, chế độ thông tin báo cáo đã đi vào nề nếp, cán bộ cốt cán tổ cáo kịp thời. Tính đến ngày 19/12/2012, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND Phường đã ký ban hành hàng trăm văn bản hành chính các loại để chỉ đạo, điều hành quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn Phường. Trên cơ sở các kết luận, văn bản ban hành, các cơ quan, đơn vị, các đơn vị trực thuộc đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả theo nội dung yêu cầu đề ra, góp phần đáng kể việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao...

Hội nghị cũng giành nhiều thời gian cho các đồng chí cốt cán tổ dân phố tham gia phát biểu ý kiến, nghiêm túc chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình chỉ đạo điều hành của UBND Phường.

Trên cơ sở những mặt đạt được và những hạn chế tồn tại hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong công tác chỉ đạo điều hành năm 2013, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của UBND Phường ngày một tốt hơn

 

HQVU
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 688