Tìm kiếm

 

Liên kết website
Thêm đối tượng được cộng điểm ưu tiên vào trung học phổ thông
Ngày cập nhật 04/06/2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT). Theo đó, bổ sung một số đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh THPT.

Theo Quy chế tuyển sinh THPT tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, quy định đối tượng được cộng điểm ưu tiên như sau: Sở giáo dục và đào tạo quy định điểm cộng thêm cho từng loại đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, gồm Nhóm đối tượng 1 là con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

Ngoài các đối tượng ưu tiên đã được quy định kể trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT bổ sung thêm 3 đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên nhóm 1 là: con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Theo baodientu.chinhphu.vn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 48