Tìm kiếm

 

Liên kết website
Quy định mức thu học phí năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 10/08/2014

Ngày 07/8/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo quyết định, mức thu học phí năm học 2014-2015 không có gì thay đổi so với mức thu học phí của năm học 2013-2014, cụ thể: tại các phường thuộc Thành phố (trừ 3 phường: Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân) mức học phí hàng tháng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 60.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 65.000 đồng; Trung học cơ sở là 50.000 đồng; 80.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 120.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Đối với các phường thuộc thị xã Hương Thủy và 3 phường Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân (thành phố Huế), mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 50.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 52.000 đồng; Trung học cơ sở là 40.000 đồng; 60.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 80.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Đối với vùng đồng bằng - nông thôn sẽ được chia thành 2 nhóm: Nhóm thị trấn và các phường thuộc thị xã Hương Trà và nhóm các xã. Theo đó, với nhóm Thị trấn và các phường thuộc thị xã Hương Trà mức đóng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 40.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 42.000 đồng; Trung học cơ sở là 30.000 đồng; 45.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 60.000 đồng đối với mầm non bán trú. Với nhóm các xã vùng đồng bằng - nông thôn, mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 30.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 30.000 đồng; Trung học cơ sở là 20.000 đồng; 30.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 40.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Tương tự, với khu vực miền núi cũng được chia thành 2 nhóm: Nhóm các thị trấn và nhóm các xã. Nhóm các thị trấn mức đóng hàng tháng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 15.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 20.000 đồng; Trung học cơ sở là 10.000 đồng; 15.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 20.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Với các xã khu vực miền núi, mức đóng cho Trung học phổ thông sẽ là 10.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 10.000 đồng; Trung học cơ sở là 5.000 đồng; 8.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 10.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Các cơ sở giáo dục thực hiện miễn, giảm học phí và cấp bù miễn giảm học phí theo Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều củaNghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về quản lý và sử dụng học phí. Theo đó, học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề phổ thông THCS học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/8/2014 và thay thế Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013, Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo thuathienhue.gov.vn

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 69