Tìm kiếm

 

Liên kết website
Lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ (1/500) ô đất số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân; số 09 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Hội, thành phố Huế.
Ngày cập nhật 12/03/2024

Căn cứ Công văn số 26/CV-VQH ngày 07/3/2024 của Viện quy hoạch Xây dựng – Sở xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lấy ý kiến Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ (1/500) ô đất số 27,29, 31, 50 Trần Cao Vân; số 09 Nguyễn Tri Phương.

UBND phường thông báo niêm yết công khai, lấy ý kiến của cộng động dân cư liên quan đến Đồ án quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ (1/500) ô đất số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân; số 09 Nguyễn Tri Phương với các thông tin như sau:

- Thành phần hồ sơ, tài liệu niêm yết:

+ Hồ sơ thiết kế Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ (1/500) ô đất số 27, 29, 31, 50 Trần Cao Vân; số 09 Nguyễn Tri Phương, phường Phú Hội, thành phố Huế.

+ Phiếu xin ý kiến;

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở HĐND-UBND phường Phú Hội;

- Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 12/3/2024 đến ngày 10/4/2024;

Đề nghị Tổ trưởng các tổ dân phố thông báo cho nhân dân trên địa bàn phường được biết thông tin, tham gia đóng góp ý kiến (nếu có).

Giao trách nhiệm cho Công chức VH-XH đăng tải nội dung thông báo này và các thông tin liên quan lên trang thông tin điện tử của phường.

Các ý kiến đóng góp gửi về bộ phận Địa chính – Xây dựng phường Phú Hội trước ngày 11/4/2024 để tổng hợp báo cáo Viện quy hoạch Xây dựng – Sở xây dựng Tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 896.738
Truy cập hiện tại 1.031