Tìm kiếm

 

Liên kết website
UBND PHƯỜNG PHÚ HỘI - Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường Phú Hội
Ngày cập nhật 01/03/2023

Căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); căn cứ công văn số 860/UBND-TP ngày 16/02/2023 của UBND thành phố Huế về việc thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh TT Huế, UBND phường tiến hành xây dựng kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn phường Phú Hội như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân trong góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi và thi hành Luật Đất đai.

2. Yêu cầu 

- Các ngành Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ công chức phường, tổ dân phố có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và tổng hợp, phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

- Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm, với nội dung trọng tâm, trọng điểm; tạo tính thống nhất cao đối với các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp các ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

- Tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan các ý kiến đóng góp của Nhân dân để xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi về UBND phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Các ngành Đoàn thể phường, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về việc lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp Nhân dân vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Hình thức tuyên truyền: Đăng tải toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Kế hoạch của UBND phường, các Đoàn thể Phường trên cổng thông tin điện tử của Phường, trang website, Fanpage, Zalo, email công vụ của UBND phường và Đoàn thể.

Chủ động phối hợp đăng tải tin, bài tuyên truyền về các hoạt động của UBND phường và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thời gian tuyên truyền: Tập trung trong tháng 2 và tháng 3 năm 2023.

2. Nội dung lấy ý kiến

Lấy ý kiến đối với toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo.

Trong đó, chú ý tập trung lấy ý kiến vào những nội dung trọng tâm của Dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

2.1. Đối với các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến

- Các tầng lớp nhân dân, các Đoàn thể Phường và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia toàn diện các nội dung, điều, khoản của dự thảo Luật.  Ngoài ra, đề nghị bám sát vào những nội dung theo Phụ lục II (Một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến Nhân dân- đính kèm), chú trọng tập trung vào những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên, quyền và trách nhiệm của tổ chức mình.

Nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Uỷ ban Nhân dân Phường Phú Hội.

2.2. Hình thức lấy ý kiến

- Góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản (bản giấy hoặc thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi về UBND phường để UBND phường tổng hợp gửi UBND thành phố Huế hoặc gửi qua thư điện tử: phuhoi.tphue@thuathienhue.gov.vn.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND phường phối hợp với UBMTTQVN phường (ít nhất 01 Hội nghị lấy ý kiến).

2.3. Thời gian triển khai lấy ý kiến

Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 20/02/2023 đến hết ngày 03/3/2023.

2.4. Việc xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và thời gian gửi báo cáo

Sau khi nhận được các văn bản và ý kiến đóng góp, UBND phường tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực theo Phụ lục 1: Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)- đính kèm, gửi về UBND thành phố Huế trước ngày 05/3/2023.

3. Tổ chức lấy ý kiến

3.1. Cấp phường, xã

3.1.1. Nội dung: Tham gia toàn diện các nội dung, điều, khoản của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

3.1.2. Hình thức tổ chức:

- Thông báo, hướng dẫn việc truy cập nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên các địa chỉ UBND thành phố Huế cung cấp hoặc các kênh thông tin chính thức khác để Nhân dân biết, tham gia. Bắt đầu từ ngày 20/02/2023 đến khi lấy ý kiến xong.

- Mở Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), hoàn thành trước ngày 03/3/2023 sau đó tổng hợp ý kiến gửi UBND thành phố Huế trước ngày 05/3/2023.

 

3.1.3.Thành phần, đối tượng lấy ý kiến

a. Lấy ý kiến rộng rãi theo Mục 2.1

b. Lấy ý kiến theo nhóm đối tượng gồm:

- Các Đoàn thể phường;

- Đại diện các tổ dân phố trên địa bàn;

- Đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo trên địa bàn;

- Đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên.

3.1.4. Tổ chức thực hiện:

UBND phường phối hợp với UBMTTQVN Phường triển khai lấy ý kiến trong Nhân dân; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thực hiện.

Đính kèm văn bản dưới đây

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 103