Tìm kiếm

 

Liên kết website
Chi cục Thuế thành phố Huế thông báo:
Ngày cập nhật 01/03/2023

Tiếp tục thực hiện giải pháp chống thất thu thuế lĩnh vực xây dựng nhà ở hộ gia đình trên địa bàn thành phố Huế. Thực hiện tính thuế theo giá xây dựng nhà trên 1 m2 được áp dụng theo bảng đơn giá nhà ban hành kèm theo Quyết định số 65/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 và hệ số điều chỉnh đơn giá K = 1,148 ban hành theo Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Căn cứ vào giấy phép xây dựng công trình (nhà ở) do UBND thành phố Huế cấp để áp dụng tính thuế theo từng cấp nhà, loại nhà.

(Phụ lục đơn giá sau điều chỉnh kèm theo)

Chi cục Thuế thành phố Huế thông báo để các cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 133