Tìm kiếm

 

Liên kết website
Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với quy định hành chính tại phường Phú Hội
Ngày cập nhật 08/09/2023

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ, hành vi của cán bộ, công chức, trong thực thi công vụ, UBND phường Phú Hội thông báo địa chỉ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND phường Phú Hội

 

Uỷ ban nhân dân phường Phú Hội mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

- Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cán bộ, công chức như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện TTHC; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm;

- Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, thiếu thống nhất; không hợp pháp; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính; không niêm yết công khai, minh bạch TTHC hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các TTHC tại nơi giải quyết TTHC; TTHC được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung TTHC được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC...

- Đề xuất phương án xử lý những phản ánh nêu trên hoặc có sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Phản ánh, kiến nghị được gửi hoặc liên hệ theo địa chỉ sau:

- Tên cơ quan tiếp nhận: Uỷ ban nhân dân phường Phú Hội

- Địa chỉ liên hệ: 03 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, TP Huế

- Số điện thoại: 0234 3845422

- Số điện thoại Chủ tịch UBND Phường: 0932753538

- Địa chỉ thư điện tử: phuhoi.tphue@thuathienhue.gov.vn

- Trang thông tin điện tử: https://phuhoi.thuathienhue.gov.vn

Lưu ý:

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị; ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị;

- Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

Tin mới
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 938.086
Truy cập hiện tại 827